สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   71  
2 Sep 2023   70  
3 Sep 2023   58  
4 Sep 2023   96  
5 Sep 2023   74  
6 Sep 2023   60  
7 Sep 2023   85  
8 Sep 2023   86  
9 Sep 2023   61  
10 Sep 2023   59  
11 Sep 2023   250  
12 Sep 2023   153  
13 Sep 2023   152  
14 Sep 2023   208  
15 Sep 2023   83  
16 Sep 2023   111  
17 Sep 2023   84  
18 Sep 2023   92  
19 Sep 2023   107  
20 Sep 2023   60  
21 Sep 2023   63  
22 Sep 2023   64  
23 Sep 2023   133  
24 Sep 2023   132  
25 Sep 2023   94  
26 Sep 2023   72  
27 Sep 2023   44  
28 Sep 2023   75  
29 Sep 2023   94  
30 Sep 2023   138