กลุ่มลูกค้า

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
กว่า 1,500 ราย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
ลูกค้าบางส่วนที่ สเท็ป อินฟินิตี้ ได้รับความไว้วางใจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เจดับบลิว เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ฤทธา จำกัด

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

บริษัท ยูเวิร์ค999 จำกัด

บริษัท บวิค-ไทย จํากัด

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท จอมธกล จำกัด

บริษัท นวรัฐ บิวเดอร์ จำกัด

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท วี.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรพระนคร จำกัด

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท อาทิตยา คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด