สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   168  
2 May 2023   206  
3 May 2023   116  
4 May 2023   113  
5 May 2023   109  
6 May 2023   132  
7 May 2023   154  
8 May 2023   191  
9 May 2023   180  
10 May 2023   189  
11 May 2023   126  
12 May 2023   106  
13 May 2023   123  
14 May 2023   169  
15 May 2023   232  
16 May 2023   209  
17 May 2023   154  
18 May 2023   163  
19 May 2023   125  
20 May 2023   102  
21 May 2023   100  
22 May 2023   229  
23 May 2023   251  
24 May 2023   128  
25 May 2023   115  
26 May 2023   97  
27 May 2023   84  
28 May 2023   55  
29 May 2023   182  
30 May 2023   188  
31 May 2023   101