สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2023   93  
2 Oct 2023   202  
3 Oct 2023   162  
4 Oct 2023   135  
5 Oct 2023   118  
6 Oct 2023   81  
7 Oct 2023   45  
8 Oct 2023   59  
9 Oct 2023   164  
10 Oct 2023   125  
11 Oct 2023   496  
12 Oct 2023   998  
13 Oct 2023   102  
14 Oct 2023   70  
15 Oct 2023   69  
16 Oct 2023   42  
17 Oct 2023   72  
18 Oct 2023   81  
19 Oct 2023   74  
20 Oct 2023   151  
21 Oct 2023   70  
22 Oct 2023   79  
23 Oct 2023   97  
24 Oct 2023   93  
25 Oct 2023   86  
26 Oct 2023   93  
27 Oct 2023   64  
28 Oct 2023   782  
29 Oct 2023   128  
30 Oct 2023   138  
31 Oct 2023   129