สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   181  
2 Jun 2020   175  
3 Jun 2020   143  
4 Jun 2020   133  
5 Jun 2020   149  
6 Jun 2020   207  
7 Jun 2020   144  
8 Jun 2020   276  
9 Jun 2020   220  
10 Jun 2020   275  
11 Jun 2020   165  
12 Jun 2020   168  
13 Jun 2020   122  
14 Jun 2020   123  
15 Jun 2020   161  
16 Jun 2020   188  
17 Jun 2020   133  
18 Jun 2020   136  
19 Jun 2020   143  
20 Jun 2020   116  
21 Jun 2020   137  
22 Jun 2020   184  
23 Jun 2020   292  
24 Jun 2020   215  
25 Jun 2020   135  
26 Jun 2020   158  
27 Jun 2020   124  
28 Jun 2020   147  
29 Jun 2020   134  
30 Jun 2020   114