สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2020   148  
2 Dec 2020   129  
3 Dec 2020   148  
4 Dec 2020   161  
5 Dec 2020   165  
6 Dec 2020   120  
7 Dec 2020   162  
8 Dec 2020   135  
9 Dec 2020   135  
10 Dec 2020   176  
11 Dec 2020   122  
12 Dec 2020   157  
13 Dec 2020   137  
14 Dec 2020   145  
15 Dec 2020   95  
16 Dec 2020   128  
17 Dec 2020   119  
18 Dec 2020   103  
19 Dec 2020   114  
20 Dec 2020   89  
21 Dec 2020   96  
22 Dec 2020   343  
23 Dec 2020   148  
24 Dec 2020   131  
25 Dec 2020   173  
26 Dec 2020   148  
27 Dec 2020   169  
28 Dec 2020   145  
29 Dec 2020   124  
30 Dec 2020   144  
31 Dec 2020   94