สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   95  
2 Nov 2020   140  
3 Nov 2020   135  
4 Nov 2020   93  
5 Nov 2020   122  
6 Nov 2020   123  
7 Nov 2020   91  
8 Nov 2020   99  
9 Nov 2020   169  
10 Nov 2020   118  
11 Nov 2020   133  
12 Nov 2020   155  
13 Nov 2020   136  
14 Nov 2020   133  
15 Nov 2020   102  
16 Nov 2020   130  
17 Nov 2020   149  
18 Nov 2020   133  
19 Nov 2020   115  
20 Nov 2020   114  
21 Nov 2020   177  
22 Nov 2020   96  
23 Nov 2020   137  
24 Nov 2020   156  
25 Nov 2020   173  
26 Nov 2020   157  
27 Nov 2020   173  
28 Nov 2020   149  
29 Nov 2020   128  
30 Nov 2020   138