สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   201  
2 Apr 2021   221  
3 Apr 2021   197  
4 Apr 2021   304  
5 Apr 2021   200  
6 Apr 2021   323  
7 Apr 2021   220  
8 Apr 2021   322  
9 Apr 2021   293  
10 Apr 2021   269  
11 Apr 2021   259  
12 Apr 2021   273  
13 Apr 2021   241  
14 Apr 2021   325  
15 Apr 2021   275  
16 Apr 2021   208  
17 Apr 2021   212  
18 Apr 2021   234  
19 Apr 2021   298  
20 Apr 2021   284  
21 Apr 2021   0  
22 Apr 2021   0  
23 Apr 2021   0  
24 Apr 2021   0  
25 Apr 2021   0  
26 Apr 2021   0  
27 Apr 2021   0  
28 Apr 2021   0  
29 Apr 2021   0  
30 Apr 2021   0