สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   129  
2 Jan 2021   223  
3 Jan 2021   165  
4 Jan 2021   125  
5 Jan 2021   151  
6 Jan 2021   144  
7 Jan 2021   208  
8 Jan 2021   172  
9 Jan 2021   205  
10 Jan 2021   176  
11 Jan 2021   187  
12 Jan 2021   186  
13 Jan 2021   167  
14 Jan 2021   209  
15 Jan 2021   116  
16 Jan 2021   143  
17 Jan 2021   195  
18 Jan 2021   189  
19 Jan 2021   129  
20 Jan 2021   176  
21 Jan 2021   92  
22 Jan 2021   165  
23 Jan 2021   154  
24 Jan 2021   155  
25 Jan 2021   292  
26 Jan 2021   193  
27 Jan 2021   153  
28 Jan 2021   140  
29 Jan 2021   171  
30 Jan 2021   173  
31 Jan 2021   187