สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   222  
2 Feb 2021   244  
3 Feb 2021   198  
4 Feb 2021   201  
5 Feb 2021   220  
6 Feb 2021   184  
7 Feb 2021   181  
8 Feb 2021   231  
9 Feb 2021   297  
10 Feb 2021   196  
11 Feb 2021   203  
12 Feb 2021   200  
13 Feb 2021   191  
14 Feb 2021   193  
15 Feb 2021   201  
16 Feb 2021   162  
17 Feb 2021   212  
18 Feb 2021   123  
19 Feb 2021   251  
20 Feb 2021   275  
21 Feb 2021   137  
22 Feb 2021   105  
23 Feb 2021   172  
24 Feb 2021   196  
25 Feb 2021   135  
26 Feb 2021   93  
27 Feb 2021   159  
28 Feb 2021   199