สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   192  
2 Sep 2020   127  
3 Sep 2020   132  
4 Sep 2020   103  
5 Sep 2020   102  
6 Sep 2020   87  
7 Sep 2020   188  
8 Sep 2020   163  
9 Sep 2020   138  
10 Sep 2020   136  
11 Sep 2020   100  
12 Sep 2020   159  
13 Sep 2020   172  
14 Sep 2020   174  
15 Sep 2020   182  
16 Sep 2020   162  
17 Sep 2020   177  
18 Sep 2020   160  
19 Sep 2020   172  
20 Sep 2020   206  
21 Sep 2020   172  
22 Sep 2020   148  
23 Sep 2020   156  
24 Sep 2020   169  
25 Sep 2020   132  
26 Sep 2020   169  
27 Sep 2020   122  
28 Sep 2020   149  
29 Sep 2020   157  
30 Sep 2020   196