สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   93  
2 Mar 2020   159  
3 Mar 2020   141  
4 Mar 2020   130  
5 Mar 2020   134  
6 Mar 2020   127  
7 Mar 2020   131  
8 Mar 2020   166  
9 Mar 2020   172  
10 Mar 2020   113  
11 Mar 2020   106  
12 Mar 2020   212  
13 Mar 2020   137  
14 Mar 2020   117  
15 Mar 2020   158  
16 Mar 2020   145  
17 Mar 2020   179  
18 Mar 2020   196  
19 Mar 2020   127  
20 Mar 2020   165  
21 Mar 2020   165  
22 Mar 2020   123  
23 Mar 2020   159  
24 Mar 2020   153  
25 Mar 2020   157  
26 Mar 2020   269  
27 Mar 2020   179  
28 Mar 2020   156  
29 Mar 2020   133  
30 Mar 2020   169  
31 Mar 2020   128