สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   102  
2 Feb 2020   108  
3 Feb 2020   103  
4 Feb 2020   119  
5 Feb 2020   134  
6 Feb 2020   138  
7 Feb 2020   118  
8 Feb 2020   147  
9 Feb 2020   95  
10 Feb 2020   136  
11 Feb 2020   113  
12 Feb 2020   120  
13 Feb 2020   116  
14 Feb 2020   106  
15 Feb 2020   107  
16 Feb 2020   92  
17 Feb 2020   118  
18 Feb 2020   124  
19 Feb 2020   105  
20 Feb 2020   131  
21 Feb 2020   92  
22 Feb 2020   138  
23 Feb 2020   116  
24 Feb 2020   118  
25 Feb 2020   160  
26 Feb 2020   95  
27 Feb 2020   122  
28 Feb 2020   146  
29 Feb 2020   131