สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   135  
2 Oct 2020   170  
3 Oct 2020   122  
4 Oct 2020   149  
5 Oct 2020   110  
6 Oct 2020   118  
7 Oct 2020   145  
8 Oct 2020   78  
9 Oct 2020   130  
10 Oct 2020   181  
11 Oct 2020   154  
12 Oct 2020   166  
13 Oct 2020   145  
14 Oct 2020   364  
15 Oct 2020   190  
16 Oct 2020   170  
17 Oct 2020   223  
18 Oct 2020   195  
19 Oct 2020   201  
20 Oct 2020   145  
21 Oct 2020   154  
22 Oct 2020   147  
23 Oct 2020   153  
24 Oct 2020   159  
25 Oct 2020   147  
26 Oct 2020   160  
27 Oct 2020   123  
28 Oct 2020   170  
29 Oct 2020   131  
30 Oct 2020   125  
31 Oct 2020   111