สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   111  
2 Jan 2020   137  
3 Jan 2020   124  
4 Jan 2020   123  
5 Jan 2020   115  
6 Jan 2020   115  
7 Jan 2020   115  
8 Jan 2020   118  
9 Jan 2020   117  
10 Jan 2020   147  
11 Jan 2020   109  
12 Jan 2020   83  
13 Jan 2020   195  
14 Jan 2020   101  
15 Jan 2020   118  
16 Jan 2020   118  
17 Jan 2020   104  
18 Jan 2020   124  
19 Jan 2020   87  
20 Jan 2020   98  
21 Jan 2020   84  
22 Jan 2020   103  
23 Jan 2020   75  
24 Jan 2020   102  
25 Jan 2020   98  
26 Jan 2020   73  
27 Jan 2020   100  
28 Jan 2020   103  
29 Jan 2020   131  
30 Jan 2020   106  
31 Jan 2020   116